fse.ujep.cz

Akční plán k chytré péči v sociálních službách vzniká i díky projektu D-CARE

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)
Project ID: DTP656

Ve středu 29.6. 2022 proběhly dva workshopy projektu D-CARE v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s., pod vedením naší univerzity UJEP ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem z.s., MAS Brdy-Vltava, města Lovosice a Tisá.

Workshopu se zúčastnili regionální aktéři, kteří pod vedením UJEP diskutovali vybraná témata projektu, jež tvoří pilíře mezinárodní strategie rozvoje a implementace chytré péče: digitalizace, zdraví a dobré životní podmínky, budování kapacit, sociální a technická inovativní podpora a politika. Cílem workshopů bylo ve spolupráci s účastníky hledat inovativní řešení, která by pomohla využít příležitosti služeb inteligentní péče v regionu, a zároveň byla aplikovatelná do jiných regionů s podobnou ambicí.

Účastníky navržená opatření jsou taková, která směřují k zajištění vhodných finančních zdrojů nejen na digitalizaci, technologie, ale také na personál s cílem podpořit například poskytování domácí péče v přirozeném prostředí s podporou Smart home řešení, aktivní a společenský život. Mezi další žádoucí aktivity je zvyšování povědomí a edukace v používání technologií. Aby ovšem mohla všechna uvedená řešení fungovat, je potřeba politická podpora napříč resorty a spolupráce s odborníky různých oblastí.

Poznatky získané z workshopů budou tvořit jeden z hlavních zdrojů informací pro zpracování regionálních akčních plánů, které budou implementovat mezinárodní strategii tak, aby reflektovaly různé potřeby v jednotlivých regionech účastníků projektu.

Cílem projektu D-Care je zvýšit povědomí o inovacích v sociálních službách v úzké vazbě na zdravotnictví a vytvoření takových podmínek pro tvorbu tzv. chytré péče, které umožní lépe reagovat na výzvy spojené se stárnutím populace zvyšováním efektivnosti, úrovně poskytovaných služeb a kvality života. 

Více k projektu na: 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-care
https://www.linkedin.com/company/interreg-project-d-care/
https://www.facebook.com/dcareproject
https://www.facebook.com/dcareprojekt

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)
Project ID: DTP656