fse.ujep.cz

Evropský den obětí trestných činů

Srdečně zveme všechny naše studenty i kolegy na Besedu v rámci Evropského dne obětí trestných činů.

Termín a místo konání:

 • 22. února 2023
 • 10:00 – 12:00 hodin
 • Aula VIKS v Kampusu UJEP

Organizátoři:

 • Probační a mediační služba
 • Policie ČR – Krajské ředitelství Ústeckého kraje
 • FSE UJEP

Téma setkání:

 • Představení systému a formy podpory obětí trestné činnosti v rámci Ústeckého kraje

Cíl setkání:

 • Prezentace činnosti a dobré praxe Policie ČR
 • Podpora obětí restorativním přístupem Probační a mediační služby
 • Úloha nevládního neziskového sektoru
 • Začlenění pomoci obětem do strategie prevence kriminality ČR a v Ústeckém kraji