fse.ujep.cz

Exkurze “po zelené” v Ústí

Komentovaná procházka po Ústí nad Labem zaměřená na plánování, tvorbu a údržbu zelené infrastruktury z multioborového pohledu.

22. listopadu 2021, 12:00 – 13:30
budova CPTO, místnost 1.04

V rámci 80 minutové procházky bude představen jak význam zeleně pro město jako celek, tak různá opatření s důrazem na jejich přínos pro hospodaření s dešťovou vodou a jejich možné zasazení do veřejných prostranství.

Nebudou chybět informace k základním principům navrhování a údržby zeleně.

Na vybraných zastaveních si řekneme něco i o tom, jak komunikovat opatření vůči široké veřejnosti, co jsou to ekosystémové služby a jak je možné na opatření nahlížet z pohledu ekonomie.

To vše doplněné o konkrétní příklady z prostředí Ústí nad Labem.

Procházkou Vás provedou:
Jan Macháč
Marek Hekrle

Sledujte aktuality na facebookové události.