fse.ujep.cz

Doc. Lenka Slavíková získala prestižní Fulbrightovo stipendium

Doc. Lenka Slavíková získala prestižní Fulbrightovo stipendium a od září 2021 do června 2022 působí na University of Massachusetts Amherst.

V rámci své roční stáže bude zkoumat možnosti a bariéry místních komunit adaptovat se na měnící se povodňová rizika.

Doc. Slavíková bude spolupracovat s Assoc. Prof. Anita Milman z Departmant of Environment Conservation.


Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Všechna stipendia jsou udělována pouze v rámci  přesně a pevně definovaných programů a podle stanovených postupů.

O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské akademické či jiné instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži.