fse.ujep.cz

Informace k promocím

Vážené absolventky, vážení absolventi,

vzhledem ke zlepšené situaci ohledně pandemie onemocnění COVID-19 se Fakulta sociálně ekonomická UJEP rozhodla uskutečnit promoce pro své absolventy, a to včetně těch, kteří dosud nemohli svoji promoci absolvovat.

Bohužel, i přes poměrně dobrou aktuální epidemickou situaci, není možné promoce uskutečnit v klasické formě, na kterou jsme byli na FSE zvyklí v minulosti.

Základní informace a pokyny k plánovaným promocím jsou následující:

1.
– promoce bude probíhat v Kampusu UJEP, v modré aule (přednášková místnost MN-VIKS) ve dnech 22. – 24. 6. 2021.
Rozpis promocí, včetně konkrétních termínů a časů, bude zveřejněn na webu FSE nejpozději do pátku 11. 6. 2021;

2.
– do auly bude moci pouze absolvent (promovaný), a to za předpokladu, že nemá zjevné klinické příznaky onemocnění COVID-19 a dále tato osoba bezpodmínečně splňuje alespoň jednu z těchto podmínek:

a) prokáže, že

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a:

I. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

II. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

III. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

b) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo


c) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.


3.
– všichni zúčastnění budou muset mít po celou dobu konání obřadu ochranu dýchacích cest, a to minimálně na úrovni respirátoru FFP2 nebo stejně a více účinné alternativní ochrany;

4.
veřejný přímý přenos pro rodinné příslušníky a další veřejnost bude vysílán na internetu a zároveň bude umožněno sledovat tento přenos i přímo v Kampusu UJEP ve venkovním prostoru amfiteátru;

5.
– za organizaci promoce nebude vybírán ze strany FSE UJEP žádný poplatek; z průběhu promoce budou pořizovány fotografie ke stažení zdarma, v Kampusu UJEP bude k dispozici fotobudka a dále bude pořizován videozáznam, který si bude možné objednat za poplatek na místě v den promoce.


Pokud chcete v této podobě promoci absolvovat, tak prosíme o Vaši zpětnou vazbu do pondělí 7. 6. 2021 (včetně) formou odpovědi na e-mail, který Vám přišel ze studijního oddělení.

Pokud se Vás promoce týká a neobdrželi jste e-mail od studijního oddělení a chcete se promoce zúčastnit, tak kontaktujete vybranou referentku studijního oddělení, a to rovněž do pondělí 7. 6. 2021.
Po uvedeném termínu už nebude možné se promoce zúčastnit.

Pokud jste si již převzali diplom a budete chtít být promováni, tak je nutné jeho navrácení na studijní oddělení nejpozději do čtvrtka 10. 6. 2021.

Potvrzením účasti na promoci vyjadřujete souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamu.

Uvědomujeme si, že takto organizačně nastavené promoce nejsou zcela komfortní, ale je to bohužel daň za současnou dobu, která není stále ještě dobrá, přičemž jako organizátoři musíme v první řadě reflektovat ochranu zdraví všech absolventů a pracovníků fakulty.

Přejeme pevné zdraví a vše dobré.

Vaše FSE