fse.ujep.cz

IEEP řeší dva nové mezinárodní projekty o oblasti klimatických adaptací

Od začátku června 2024 se tým IEEP zapojí do řešení dvou nových mezinárodních projektu INTERREG Central Europe.

Projekt Climate_CRICES je zaměřen na zvýšení schopnosti orgánů veřejné správy zvládat předpokládané dopady změny klimatu jako je horko a sucho, nedostatek vody a povodně pomocí účinnějších a více přesnějších analýz a prognóz.

V rámci projektu ReBioClim se tým zaměří na pomoc městům s obnovou menších vodních toků s využitím přírodě blízkých řešení, která zvýší odolnost měst vůči klimatickým změnám.