fse.ujep.cz

IEEP

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) je nezávislé akademické pracoviště se statutem katedry s více jak 20-letou historií. Specializuje se na ekonomické aspekty využívání a ochrany přírodních zdrojů a regionálního rozvoje. Provádí analýzy přiměřenosti regulace, nákladové efektivnosti a kvality institucionálního prostředí. 

Klíčová témata: 

  • Energetika, vodní a odpadové hospodářství (poplatky, daně, obchodovatelná povolení)
  • Platby za ekosystémové služby v souvislosti s adaptacemi měst na změnu klimatu a udržitelným lesnictvím
  • Udržitelná mobilita ve městech
  • Mezi-obecní spolupráce a její dopady na efektivnost poskytování veřejných služeb

Více informací o projektech a dalších aktivitách: http://www.ieep.cz/