fse.ujep.cz

Letní škola sociální práce

Dne 21. 9. 2023 odstartoval 0. ročník Letní školy sociální práce pod hlavičkou Sociální kliniky. Jedná se o intenzivní vzdělávací akci, která účastníkům poskytuje příležitost získat hlubší vhled do oblasti sociální práce ve školách.

Na programu nechybějí workshopy na rozličná témata, jako např. Práce s třídním klimatem, Identifikace ohrožených dětí či Etické aspekty a hodnoty školské sociální práce. Důraz je pak kladen na komunikaci se žáky, řešení obtížných situací ve školách a spolupráci s pedagogickým týmem.

Každý účastník dostane také certifikát o absolvování v rozsahu 8 hodin.