fse.ujep.cz

První dáma Eva Pavlová zaštítí otevření unikátní Sociální kliniky na FSE

Paní Eva Pavlová je jednou z důležitých osobností podporujících Sociální kliniku UJEP při jejím otevření dne 10. 10 2023. Nové výzkumné centrum bude v Ústeckém kraji přinášet konkrétní podporu a řešení pro ohrožené děti a jejich rodiny.

Sociální klinika UJEP (SocKa) je založena na mezioborové spolupráci a bude sbírat a vyhodnocovat data o ohrožených dětech a na jejich základě připravovat doporučení a konkrétní nástroje pro praxi sociálních pracovníků. Při jejím vzniku se spojují tři zásadní regionální subjekty – Fakulta sociálně ekonomická UJEP (FSE), Krajský soud v Ústí nad Labem a Národní institut pro děti a rodinu (NIDAR). Všichni chtějí efektivně přispět ke snížení sociálního vyloučení a zlepšení životních podmínek obyvatel v našem kraji.

Sociální kliniky mají v České republice (bývalém Československu) ve vzdělávání v sociální práci již svoji historii, vznikaly zejména po druhé světové válce. Zřízení Sociální kliniky v Ústeckém kraji na tuto tradici navazuje.

Otevření Sociální kliniky UJEP se děje pod záštitou manželky prezidenta ČR Evy Pavlové, která na slavnostním otevření přislíbila účast. Osobně se stane jednou z pěti signatářů symbolické zakládací listiny kliniky. V Červené aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP listinu spolu s ní podepíše rektor UJEP Jaroslav Koutský, děkan FSE UJEP Ondřej Moc, předsedkyně KS v Ústí nad Labem Lenka Ceplová a předsedkyně spolku NIDAR Terezie Pemová.  

Součástí Sociální kliniky bude i Laboratoř sociální práce, sloužící k vývoji a testování nástrojů pro práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, přímo šité na míru konkrétnímu věku dětí a jejich životní situaci.  

Pro zkvalitnění vzdělávání budoucích sociálních pracovníků na FSE bude Sociální klinika vynikající zásobárnou odborníků z praxe. Máme v plánu připravit workshopy, přednášky i semestrální výběrové kurzy k soudní sociální práci či kazuistikám. Pod Sociální klinikou bude také probíhat Letní škola sociální práce pro studenty i veřejnost,“ říká děkan FSE Ondřej Moc. „Těšíme se na setkávání se studenty, kolegy i inspirativními osobnostmi z komunity“, doplňuje Terezie Pemová z NIDAR.

Předsedkyně krajské soudu Lenka Ceplová vidí situaci jasně: „Když chceme něco změnit, musíme začít sami u sebe. Jinak se tady u nás na severu nezmění nic.

Slavnostní otevření Sociální kliniky neznamená pouze podpis signatářů, je připraven celodenní nabitý program, který proběhne v Kampusu UJEP. Naplánovány jsou tři odborné kulaté stoly, ke kterým zasedne mimo jiné ústavní soudkyně Daniela Zemanová, klinický psycholog Radek Ptáček nebo sociolog Daniel Prokop. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller či senátor Martin Krsek budou diskutovat v odpoledním politickém bloku. Program je doplněn o doprovodné akce v univerzitním amfiteátru. V podvečer bude promítán film Karoliny Peroutkové Volání divočiny. Celý den je kompletně přístupný veřejnosti.

Program slavnostního otevření Sociální kliniky UJEP naleznete zde.

REGISTRACE NA PROGRAM

REGISTRACE NA PROGRAM