fse.ujep.cz

Co s dešťovkou a jak na veřejnou zeleň? Inspirovali jsme se v Roudnici n. Labem!

Práce s veřejnou zelení a nakládání s dešťovou vodou bylo hlavním tématem komentované procházky ulicemi Roudnice nad Labem v posledním červnovém týdnu. Akce se konala pod vedením místostarosty Roudnice nad Labem Richarda Červeného a našeho kolegy Jana Macháče.

Společně s dalšími odborníky na modrozelenou infrastrukturu nejen z naší fakulty diskutovali nad příklady dobré praxe. “Komentovaná procházka po Roudnici nad Labem byla zaměřena na plánování, tvorbu a údržbu modrozelené infrastruktury z multioborového pohledu. Na realizovaných projektech jsme si představili fungování řady prvků modrozelené infrastruktury jako jsou dešťové i štěrkové záhony, propustné povrchy a výsadba stromů. Zaměřili jsme se jak na technické aspekty realizace, tak vhodné zasazení těchto prvků do veřejného prostranství. Pomocí konceptu ekosystémových služeb jsme také diskutovali nad významem zeleně pro město jako celek i různá opatření s důrazem na jejich přínos pro hospodaření s dešťovou vodou,” uvedl Jan Macháč.

foto: město Roudnice nad Labem

Vhodně zvolená opatření zvyšují atraktivitu veřejného prostoru, kvalitu života v něm a tím i jeho hodnotu. Pro jejich optimální plánování je však klíčový i zájem a zapojení obyvatel daných lokalit.

foto: město Roudnice nad Labem

Pokud Vás téma modrozelené infrastruktury zaujalo, podívejte se na publikaci Voda ve městě autorů z UJEP a z Českého vysokého učení technického v Praze: http://www.vodavemeste.cz/