fse.ujep.cz

Pavel Nykodým: Moje cesta ze dna

24. 3. 2023, 8:00 – 10:00 a 17. 4. 2023, 14:00 – 16:00, Modrá aula VIKS

Bývalý student Katedry sociální práce Fakulty sociálně ekonomické se s vámi na pozadí svého životního příběhu podělí o své zkušenosti, které získal jako závislý na tvrdých drogách a při životě na ulici.

Vyprávět bude o příčinách vzniku (nejen) své cesty k závislosti a důvodům ztráty střechy nad hlavou, ale zejména o (nejen) své cestě ze dna.

Vyprávět bude své zážitky z různých forem léčby drogové závislosti, ale i o dalších sociálních službách, které během své cesty ze dna navštěvoval.

Poví nám, co pomáhá drogově závislým, bezdomovcům, ale i dalším klientům sociálních a zdravotních služeb.

Stejně tak popíše nejčastější příčiny relapsů a návratů k drogám.

To vše pohledem vlastního zážitku, ale také optikou člověka, který vystudoval sociální práci, ukončuje pětiletý terapeutický výcvik a dnes pomáhá závislým jako Peer konzultant v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích.

 • Mgr. Pavel Nykodým
 • maturita na SŠ – obchodní akademie
 • nástup do zaměstnání – obchodní manažer
 • následně 9 let užívání, zneužívání a závislosti na drogách (heroin, pervitin, marihuana)
 • 1 rok bez domova na ulici
 • 1 rok v pobyt azylovém domě
 • Léčba postupně v PN Horní Beřkovice, Terapeutické komunitě Sananim Němčice a Doléčovacím centru s chráněným bydlením Sananim Praha
 • Vystudoval UJEP FSE – Sociální politika, sociální práce (Bc.) + MUNI FSS – Sociální politika, sociální práce (Mgr.)
 • Dokončuje MBA program Management sociálních služeb, psychoterapeutický výcvik Integrativní psychoterapie
 • Pracovní uplatnění a postup od brigádníka prodejce po manažerské pozice
 • Lektor soft skills na volné noze + Peer konzultant na oddělení závislostí v PN Horní Beřkovice
 • Aktuálně více než 10 let abstinující