fse.ujep.cz

Problematika tzv. černých pasažérů očima našich studentů

Město Ústí nad Labem se dlouhodobě potýká s problematikou černých pasažérů v MHD. V roce 2021 bylo bez jízdenky přistiženo více než 11 000 cestujících. Zároveň je nutné zmínit, že tento počet vyjadřuje pouze černé pasažéry, které se podařilo odhalit. Jejich reálný počet je s velkou pravděpodobností mnohem vyšší. Od roku 2000 do 30.4. 2021 činil celkový dluh černých pasažérů v Ústí nad Labem více než 283 milionů Kč a vymahatelnost těchto pohledávek je obrovský problém.

A právě touto problematikou se ve svojí práci zabývaly studentky Fakulty sociálně ekonomické UJEP (FSE UJEP) Pavlína Studničková, Michaela Kvapilová a Sára Laníková. „Zaměřovaly jsme se na vhodná alternativní řešení daného problému, a to i na konkrétních příkladech z jiných měst,“ shodly se studentky, které mimo jiné vypíchly kampaně proti černým pasažérům v Praze nebo Plzni.

V hlavním městě se cestující mohou setkat s hesly jako například „Vymysli si lepší způsob, jak utratit osm stovek“. Plzeň pak apelovala na svědomí a slušné chování pasažérů a oslovovala je slogany typu „Jezdil jsem načerno a s dovolenou to teď vidím černě!“ nebo „Cvakají vám zuby strachy? – Cvakněte si lístek, ušetříte prachy!“.

„S poměrně inovativním přístupem přišla Ostrava, která zavedla službu asistentů přepravy,“ uvedly studentky. Asistenti působí preventivně a na rozdíl od revizorů nerozdávají pokuty. Jejich úkolem je pomoc cestujícím vč. poskytování informací a ve spolupráci s policií mají dohlížet na dodržování přepravních podmínek. Podobnou funkci plní v Ústí nad Labem tzv. preventisté, avšak jejich počet je nedostatečný.

Dalším bodem práce byla i výše jízdného. Zatímco ta se v současnosti pohybuje v desítkách korun, jízda na černo stojí hříšníka patnáct set. „V tomto ohledu bylo překvapivým zjištěním nejen to, že výše pokuty je v Ústí nad Labem téměř dvojnásobně vyšší než v Praze, ale také to, že z pohledu ekonomických teorií se jízda načerno již nyní vůbec nevyplatí,“ uzavřely studentky.

Na základě výše uvedeného je pravděpodobné, že mnoho cestujících aktuální výši pokuty ani nezná. Podle závěrů práce, by tak, obdobně jako v Praze, mohlo být účinné využití trefných sloganů a hesel, upozorňujících na danou problematiku a výši pokuty. Je zřejmé, že černí pasažéři nikdy nevymizí, ale Dopravní podnik se alespoň těmito způsoby může snažit počet černých pasažérů dále snižovat a zamezit tak únikům financí.

Seminární práce studentů k dispozici ZDE.