fse.ujep.cz

FSE součástí mezinárodního projektu z GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) a zahraniční partnerské organizace podpoří od ledna 2023 hned šest mezinárodních projektů, mezi kterými figuruje i návrh doc. Ing. Lenky Slavíkové, Ph.D. z naší fakulty.

Česko-slovinský projekt zabývající se tématikou snižování škod z přírodních katastrof a adaptace na změnu klimatu bude tým IEEP FSE řešit ve spolupráci s University of Ljubljana a Czech Globe v letech 2023-2025.  “Ze spolupráce jsme nadšení. Získání projektu trvalo několik let kvůli velké konkurenci a složitosti hodnocení bilaterálních grantů. Kolegy ze Slovinska u nás poprvé přivítáme na konci ledna,” uvádí hlavní řešitelka doc. Ing. Lenka Slavíková, PhD. „Opatření proti povodním nemusí být jen šedá=betonová nebo jen zelená=ekosystémová, ale mohou kombinovat výhody obou přístupů v jedno hybridní řešení,“ dodává Slavíková.

Obecně projekty společně s GA ČR podpoří německá Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), rakouská Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a slovinská Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Návrhy projektů prošly hodnocením formou Lead Agency, kdy jedna z agentur vystupuje jako hodnoticí agentura a druhá jako partnerská, která hodnocení přebírá. GA ČR u všech podpořených projektů vystupovala jako partnerská agentura. Každá z agentur financuje náklady vědců ze svého státu.

Informace o dalších podpořených projektech na: https://gacr.cz/sest-novych-mezinarodnich-projektu-s-dfg-fwf-a-arrs-s-pocatkem-reseni-v-lednu/