fse.ujep.cz

Ministryně životního prostředí předala diplomy nejlepším studentům Czech Envi Thesis

Dne 27. června 2022 došlo ke slavnostnímu zakončení druhého a třetího ročníku soutěže Czech Envi Thesis. Tyto dva ročníky probíhaly kvůli pandemii COVID kompletně online. Na Ministerstvu životního prostředí si tak diplomy pro autory nejlepších prací převzala z rukou ministryně Anny Hubáčkové čtveřice mladých lidí.

Předání diplomů za nejlepší práce proběhlo na Ministerstvu životního prostředí dne 27.6. za účasti ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové i hlavního organizátora soutěže Jana Macháče.

Jednou z oceněných byla Anna Tabášková, která se svou prací o nevědomých procesech zodpovědných za naše pro-environmentalní tendence, uspěla v roce 2020. Na sérii experimentů ověřila, jak lze ovlivnit chování v oblasti třídění odpadu.
Vedle ní si diplom osobně převzali i Šárka Stříbrská, Adam Cepník a Martina Maslejová, kteří uspěli v soutěži v loňském roce. Tito autoři se věnovali důvodům dobrovolné bezdětnosti ve vazbě na klimatickou změnu, volbě dopravních prostředků pro různě dlouhé cesty a odhalení rozsahu ilegálnímu obchodu s ptákem loskutákem na sociální síti.

Všechny finálové práce spolu s medailonky finalistů a informacemi o dalším ročníku jsou dostupné na webu www.czechenvithesis.cz.V rámci slavnostního předání diplomů byly oceněné práce stručně představeny a nechyběla ani diskuse o roli mladých lidí v ochraně životního prostředí a klimatu.

„Sama jsem před dvaceti lety zakládala obdobnou soutěž zaměřenou na životní prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Jsem ráda, že takové soutěže existují a motivují studenty se životnímu prostředí věnovat a ocení jejich nasazení. Mladí lidé mají velkou výhodu, neb nejsou zatíženi zažitou praxí, nebojí se tak přicházet s inovativními řešeními“, přiblížila své zkušenosti s podporou mladých lidí paní ministryně Anna Hubáčková.

Oproti obdobným soutěžím se Czech Envi Thesis zaměřuje na společenskovědní aspekty ochrany životního prostředí, které jsou vedle standardních přírodovědných a technických oborů velmi často neprávem opomíjeny. Kvalitní životní prostředí patří mezi klíčové potřeby lidské společnosti. Jak se čím dál tím více ukazuje, odborné pochopení problému a znalost řešení k prosazení nezbytných změn a opatření nestačí. Jak uvádí hlavní organizátor soutěže Jan Macháč: „Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů, pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální řešení nebo přispívají k efektivní komunikaci environmentálních témat.“

Zabojovat o čtvrtý titul Czech Envi Thesis mají šanci podobně zaměření studenti vysokých škol od 1. června 2022, kdy odstartovala možnost přihlášení se do nového ročníku, vyzývá Jan Macháč, hlavní organizátor soutěže z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku na UJEP.

Soutěž je od prvního ročníku organizována pod záštitou Ministerstva životního prostředí se zapojením předních vědců, kteří usedají do vědecké rady a vybírají ve finálovém kole nejlepší práce. Nechybí ani podporovatelé ze stran firem jako je Vodafone, které soutěž podporují nejen finančně, ale pomáhají ji dále rozvíjet.