fse.ujep.cz

Oživeno designem: Inspirativní průmyslové dědictví pomůže rozvoji regionu

Průmyslové dědictví Ústeckého kraje nemusí být vnímáno jen negativně. Naopak, po našich předcích zde zůstala řada hodnot, na nichž lze rozvíjet perspektivní budoucnost.

Ukázat a zviditelnit tyto hodnoty se snaží multidisciplinární tým projektu Smart City – Smart Region – Smart Community, do kterého jsou zapojeni i kolegové z naší fakulty.

Sami se můžete na vlastní oči přesvědčit na výstavě, která byla zahájena vernisáží 22. listopadu 2021 na zámku Valdštejnů v Litvínově a která poběží až do 6. února 2022.

Vernisáž zahájila starostka města Litvínova Kamila Bláhová spolu s vedoucím tematického balíčku WP 4 projektu Vladanem Hruškou z Přírodovědecké fakulty a Jakubem Konupkou z Fakulty umění a designu.

Pozvánka na výstavu


Které umělecké projekty máme na mysli?

1. Riecken design, inspirovaný hodnotnou architekturou vily litvínovského průmyslníka Wilhelma Rieckena

2. Vodobraní, vycházející z příběhu unikátního 28 km dlouhého vodovodního přivaděče

3. Skatepark Loděnice, oživující prostor ústeckého nábřeží

4. Vinyl, odkazující k továrně na LP na Střekově, jež byla spřízněna s legendární gramofonovou značkou His Master´s Voice.

A v čem tento přístup unikátní?

V první řadě se propojili odborníci ze zcela odlišných oborů do multidisciplinárního týmu – geografové z Přírodovědecké fakulty, regionalisté z Fakulty sociálně ekonomické a designéři z Fakulty umění a designu.

Dlouhé řady měsíců důsledně mapovali průmyslové dědictví Ústecko-chomutovské aglomerace, prováděli řadu rozhovorů a realizovali další rešeršní a analytickou práci, na kterou navázali studentky a studenti Fakulty umění a designu.

A právě v úzkém propojení akademiků se studenty spočívá další přidaná hodnota tohoto projektu. Po vzájemné dohodě byly vybrány výše uvedené intervence, které studentky a studenti kreativně zpracovali. Výsledkem je nejen zmíněná výstava, ale ukazuje se, že o následné využití bude další zájem.

Zástupci města Litvínova v čele s paní starostkou projevili předběžný zájem o obdobné řešení ve veřejném prostoru města, jako zobrazuje projekt Vinyl na Střekově, stejně jako o výrobu reklamních předmětů města v duchu prezentovaného Riecken designu. Taková práce má smysl, zvláště když otevře cestu studentům naší univerzity pro jejich budoucí reálné praktické uplatnění.