fse.ujep.cz

Mgr. Ing. Tereza Grosse

Telefon: +420 604 543 231 
Email: tereza.grosse[at]seznam.cz
Školitel: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Výuka:

  • Aplikovaná sociální politika a praxe v rozvoji obcí
  • Téma bydlení v kontextu sociální práce
  • Sociální exkluze a inkluze
  • Poradenství v oblasti zaměstnanosti

Odborné zaměření:

Téma mé disertační práce je zaměřené na sociální vyloučení v Ústeckém kraji. Věnuji se jednotlivým faktorům sociálního vyloučení a vztahu k rozvoji v obci. Toto téma vyplynulo z praktických zkušeností ze sociálních služeb a ze studia regionálního rozvoje a veřejné politiky. Zkušenosti čerpám ze sociálních služeb (NZDM, terénní sociální práce) a dále ze sociálního bydlení a dobrovolnictví. 

Pracuji na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR – Odboru pro sociální začleňování, kde se věnuji poradenství obcím v oblasti bydlení. Tyto témata spojuje sociální práce, sociální politika, veřejná politika a regionální rozvoj. Aktuálně také působím jako studentská senátorka v senátu FSE UJEP.

Nabízím vedení bakalářských prací v programech sociální práce a sociální politika i regionální rozvoj a veřejná správa, konkrétně práce zaměřené na téma sociální vyloučení, sociální bydlení, energetická chudoba, sociální služby a inovace v sociálních službách, případně veřejná politika. V případě vlastního tématu jsem ochotna se se studenty domluvit. Konzultace preferuji v Ústí nad Labem, jsem flexibilní a snažím se být oporou studentům nejen v rámci kvality práce, ale zároveň i psychicky pokud je potřeba.

Výzkum:

SGS UJEP:  Sociální práce ve vzdělávacím systému,  20 let od pádu zdi v Matiční (2018-2019), řešitelka