fse.ujep.cz

Ing. Tomáš Šperk

Místnost: 308, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 807
Email: tomas.sperk[at]ujep.cz

Konzultační hodiny v LS 2023/2024
úterý: 12,00 – 13,00
středa: 12,00 – 14,00

Výuka:

  • Informatika
  • Informační technologie v ekonomice
  • Informační systémy a programování

Odborné zaměření:

Na Katedře matematiky a statistiky působím jako odborný asistent. Jsem garantem předmětů Informační technologie v ekonomice, Informatika, Informatika pro sociální práce. V minulosti jsem se zabýval teoretickou i praktickou stránkou nástrojů internetového obchodu.