fse.ujep.cz

Mgr. et Ing. Jana Gabčanová

Místnost: 302, FSE Moskevská 54/7.16 (CPTO), PŘF, Pasteurova 15
Telefon: +420 475 286 688
Email: jana.gabcanova[at]ujep.cz

Konzultační hodiny v LS 2023/2024

pondělí: 11,30 – 12,00
20,00 – 20,30

Výuka:

  • Matematika
  • Statistika

Odborné zaměření:

Působím na Katedře matematiky a statistiky FSE a Katedře matematiky PŘF jako externistka. Garantuji předmět Informatika pro sociální práce. Současně také pracuji jako pedagog a předsedkyně předmětové komise ICT a programování na Litoměřickém gymnáziu. 

Vybrané publikace:

Gabčanová, J., Malinová, D., Marschner, R. (2018). Přijímací zkoušky nanečisto: pro žáky 5. a 7. ročníků ZŠ. Computer Media. Prostějov. ISBN 978-80-7402-320-0