fse.ujep.cz

Ing. Michal Struk, Ph.D.

Místnost: 201, FSE Moskevská 54
Telefon: +420 475 284 701
Email:  michal.struk[at]ujep.cz
Researcher ID: I-2218-2013
ORCID ID: 0000-0003-3832-5735
Scopus ID: 44462048700

Konzultační hodiny v ZS 2023/2024
Úterý 13:30 – 15:30 h
Středa 7:00 – 8:00 h
(vždy po předchozí domluvě e-mailem)

Odborné zaměření:

Výzkumně se zaměřuji na efektivní využívání financí obcí, primárně v oblasti odpadového hospodářství. S tím je dále spojeno i hledání dalších socio-ekonomických faktorů a možností nastavení prostředí, které ovlivňují výkonnost veřejných služeb, a to jak po finanční, tak i výstupové stránce.

Publikační činnost:

Soukopová, J., Struk, M., & Hřebíček, J. (2017). Population age structure and the cost of municipal waste collection. A case study from the Czech Republic. Journal of environmental management203, 655-663. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.03.030

Struk, M. (2017). Distance and incentives matter: The separation of recyclable municipal waste. Resources, conservation and recycling122, 155-162. http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.01.023

Struk, M., Hřebíček., & Horsák, Z. (2018). Biowaste-to-energy potential in the Czech Republic. Waste Management, 75, IV-VI. http://dx.doi.org/10.1016/S0956-053X(18)30215-0

STRUK, M. (2018). Switch to Save? Comparing Municipal Solid Waste Expenditures Based on Waste Management Provider Ownership. Detritus, 3, 152-158. http://dx.doi.org/10.31025/2611-4135/2018.13688

Struk, M., & Bakoš, E. (2021). Long-Term Benefits of Intermunicipal Cooperation for Small Municipalities in Waste Management Provision. International Journal of Environmental Research and Public Health18(4), 1449. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18041449

Výzkum:

SFŽP/Norské fondy: Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna (1025/2020, 2021–2024)

TAČR: Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (SS02030008, 2021–2026)

OP VVV: Smart City – Smart Region – Smart Community (ESF OPVVV_SMART ITI: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/000743, 2018–2022)

TAČR: Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství (TL01000305, 2018–2020)

GAČR: Identifikace klíčových faktorů úspěšné meziobecní spolupráce (GA17-15887S, 2017–2019)

GAČR: Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb (GA15-08032S, 2015–2016)

TAČR (TB020MZP042, 2014–2015): Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR)