fse.ujep.cz

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

1.4.2021Nová položka v sekci pracovní nabídky
Lenka Dvořáčková
V sekci Kariérní poradenství je nová pracovní nabídka
29.3.2021Nedoručená pošta: Studijní odd. kancelář č.108
Veronika Plašilová – vráceno 26.3.2021
26.3.2021 Nová položka v sekci pracovní nabídky
Lenka Dvořáčková
V sekci Kariérní poradenství je nová pracovní nabídka
24.3.2021Nová položka v sekci pracovní nabídky
Lenka Dvořáčková
V sekci Kariérní poradenství je nová pracovní nabídka
23.3.2021Nedoručená pošta: Studijní odd. kancelář č.108
Karolína Pajerová vráceno 17.3.2021, Jan Plaček – vráceno 17.3.2021, Oldřiška Volšická – vráceno 17.3.2021
22.3.2021Změna konzultačních hodin RNDr. Šimsové – Konzultační hodiny 22.3.21 se přesouvají na 24.3.21 od 14,00 -16,00 h.
11.3.2021KEMA/PPV02 Manažerské dovednosti od 10 hodin 11.3.2021. Cvičení se spojuje se cvičením od 12h na odkazu https://meet.google.com/kqp-wscv-ogb Pokud se přesunutého cvičení nemůžete zúčastnit z důvodu kolize v rozvrhu anebo z jiného ospravedlnitelného důvodu, projděte materiály v Moodle
9. 2. 2021Nová položka v sekci pracovní nabídky
Lenka Dvořáčková
V sekci Kariérní poradenství je nová pracovní nabídka
8. 2. 2021Upozornění pro studenty
Hana Zdarská
Katedra práva a politologie otevřela nový VK – Ochrana spotřebitele (Dr. Zápotocký), kurz je vhodný pro všechny obory a ročníky.
25.1.2021Nová položka v sekci pracovní nabídky
Lenka Dvořáčková
V sekci Kariérní poradenství je nová pracovní nabídka
21.1.2020NEDORUČENÁ POŠTA
Romana Havlová
Písemnosti doručené veřejnou vyhláškou: Vážení studenti, na tomto místě zveřejňujeme seznam písemností, které se nám nepodařilo doručit na vaší adresu. Sledujte proto pravidelně tuto stránku. Své dopisy si můžete vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělní FSE UJEP. Patnáctý den po vyvěšení na tuto úřední desku je písemnost považována za doručenou.