fse.ujep.cz

E-přihláška pro program Ekonomika a management v Bc. studiu spuštěna.

Spustili jsme e-přihlášku pro program Ekonomika a management pro bakalářský stupeň studia.

Přihlášky lze podávat až do 15. 8. 2021.

Pro dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení byl stanoven termín 3. 9. 2021 do 12 hodin.

Těšíme se na vás!