fse.ujep.cz

Studenti Sociální práce pomáhají v nouzovém stavu

Studenti Sociální práce byli pracovním příkazem hejtmana Ústeckého kraje přiděleni do Městského ústavu sociálních služeb Jirkov.

Svých povinností se chopili se zápalem a zájmem. Práce těchto studentů měla velmi cennou hodnotu, o to více, že vnímají potřebu podpořit seniory a zaměstnance Městského ústavu sociálních služeb Jirkov.

Jmenný seznam studentů a celé poděkování naleznete zde