fse.ujep.cz

Přijímací řízení pro doktorský studijní program Aplikovaná ekonomie a správa a Regulace a Behaviorální studia na akademický rok 2024/2025

V doktorských studijních programech požadujeme zpracování životopisu a doktorského projektu v anglickém jazyce, vyplněnou E-přihlášku a zaplacený poplatek. 

Termín podání přihlášek je 31. 8. 2024.

Detailní informace obsahují informace k přijímacímu řízení pro program:

Aplikovaná ekonomie a správa

Regulace a behaviorální studia