fse.ujep.cz

Téměř desítka našich absolventů se může pyšnit titulem Ph.D.

Celkem sedm studentek a dva studenti doktorského studia na FSE UJEP v červnu 2024 úspěšně obhájili své dizertační práce a mohou se tak pyšnit titulem Ph.D.

Všichni níže uvedení absolvovali v rámci doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa, studijní obor Aplikovaná ekonomie a správa.

Tematicky studenti a studentky zabrousili například do vyloučených lokalit Ústeckého kraje, alternativních potravinových sítí v České republice, post-industriálních těžebních regionů nebo zlepšení kvality života v urbánním prostředí.

Všem novým doktorkám a doktorům moc gratulujeme!
A těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Přehled úspěšných absolventů, včetně témat dizertačních prací:

Mgr. Ing. Tereza Grosse, Ph.D. – Příčiny socioekonomické a prostorové diferenciace v rozmístění sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji

Ing. Lenka Dubová, Ph.D. – Zlepšení kvality života v urbánním prostředí pomocí prvků zeleno-modré infrastruktury a konceptu ekosystémových služeb

Mgr. Zdeňka Smutná, Ph.D. – Alternativní potravinové sítě v Česku: současná situace a perspektivy pro rozvoj venkova

Mgr. Michaela Štěbetáková, Ph.D. – Cestovní ruch v oblastech ochrany přírody a krajiny: lokální rozvoj, environmentální důsledky a regulace

Ing. Dita Štyvarová, Ph.D. – Sociálně – ekonomický rozměr kompetencí sociálních pracovníků

Ing. Lucie Kopáčková, Ph.D. – Vliv procesu rezidenční suburbanizace na hospodaření obcí v suburbánních zónách: případová studie obcí Ústeckého kraje

Ing. Martin Domín, Ph.D. – Analýza diferenciace a resilience vývojových procesů v transformujících se post-industriálních těžebních regionech

Ing. Lucie Vávrová, Ph.D. – Determinants of young adult’s transport behaviour

Ing. Michael Fanta, Ph.D. – Analýza efektivity screeningu a krátké intervence v oblasti alkoholu v České republice