fse.ujep.cz

Soutěž v cizojazyčných prezentacích

Dne 21. května 2024 proběhla na Katedře cizích jazyků celofakultní soutěž v prezentacích odborného tématu v cizím jazyce. Soutěž měla vysokou úroveň, všichni účastníci si připravili zajímavá témata a zaujali i provedením a úrovní jazyka.

Ve vyrovnaném klání zvítězila Van Anh Nguyenová s aktuálním tématem Greenwashing v anglickém jazyce se ziskem 117 bodů. Na druhém místě skončila Zuzana Vacková, která výbornou němčinou zhodnotila Entwicklung der Miete a získala 112 bodů. Na třetím místě se umístila se 108 body Jana Straková, která zúročila vlastní zkušenosti z praxe v tématu Prejudice against the contact centre.

Všem soutěžícím děkujeme za krásné výkony, které určitě vyžadovaly přípravu a práci navíc a věříme, že vložené úsilí a získané dovednosti zúročí ve své budoucnosti.

Vítězům blahopřejeme.