fse.ujep.cz

Vrcholný manažer přednáší pro FSE

Cyklus přednášek s Janem PleyeremJan Pleyer má 22 let praxe v řízení ve výrobních podnicích, bohaté zkušenosti ze zahraničních podniků.
Je zkušeným manažerem se zaměřením na výrobní technologie a štíhlou výrobu. Zakládá si na kritickém myšlení a pozitivním leadershipu.

Je absolventem FSE!

20. března 2024 od 12:00 hodin, Aula Jiřiny Jílkové
Firemní plánování
– úrovně plánování, jejich tvorba, pyramida plánování – cílů

15. dubna 2024 od 14:00 hodin, MO 307
Vedení lidí

– princip struktury ukázky/pravomoce a odpovědnosti/ nastavování cílů/F2F vyžadování

6. května 2024 od 14:00 hodin, MO307
Principy řízení malé firmy

– funkce správní rady / exe týmu
– definice a nastevení cílů / KPI
– realizace změn a jejich zásady jako nástroj flexibility


Přednášky jsou volně přístupné. Všichni jsou srdečně zváni.