fse.ujep.cz

Společnosti Posedla i VirginGrip účastníky workshopu zeleného projektu GREENE 4.0

V rámci mezinárodního projektu GREENE 4.0 za sebou máme téměř celý rok spolupráce s partnery ze Slovinska, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska, Itálie i České republiky. A protože je jedním z našich cílů podpora malých a středních podniků (MSP) v nových výzvách – zelené a digitální transformaci a otevřeném inovačním přístupu – účastnili jsme se v lednu partnerského workshopu v Lublani a následně uspořádali workshop přímo v prostorách naší fakulty.

Naším úkolem je ve spolupráci s partnery a českými i zahraničními zástupci MSP  v dalším průběhu projektu navrhnout a otestovat podpůrné mechanismy pro MSP pro zavádění digitálních a “zelených” technologií pro zajištění efektivní a udržitelné výroby.

V Ústí nad Labem jsme nadšeně přivítali jednoho ze zakladatelů společnosti Posedla Jiřího Dužára a jednatele společnosti VirginGrip z Tisé – Tomáše Rieseho. Zatímco v Posedla se zabývají 3D tištěnými cyklistickými sedly na míru, ve VirginGrip vyrábí špičkové polyuretanové lezecké chyty, jejichž výroba je ze 40 % z obnovitelných zdrojů.

Oba zástupci nám předali vlastní zkušenosti, sdělili potřeby a výzvy, kterým čelí v rámci zelené digitální transformace a komentovali dosavadní průběh projektu, což je pro náš odborný tým a všechny partnery více než přínosné.

Společně tak můžeme utvářet zelenější a digitálně vyspělou budoucnost pro průmyslová odvětví po celém světě.

Pro partnery i zástupce firem jsme si navíc přichystali prohlídku univerzitních laboratoří v budově CPTO (Přírodovědecká fakulta, Fakulta životního prostředí)

Projekt GREENE 4.0 byl podpořen Evropskou unií z programu Interreg Central Europe.