fse.ujep.cz

Ceny děkana za rok 2023

Při příležitosti Shromáždění akademické obce FSE UJEP dne 13. prosince 2023 proběhlo také již tradiční udílení Cen děkana za rok 2023.Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Cena děkana za nejlepší vědecko-výzkumný počin v roce 2023Ing. Lucie Kopáčková

Cena děkana za nejlepší vědecko-výzkumný počin studenta/studentky doktorského studijního programu FSE UJEP v roce 2023
Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D.

Cena děkana za vynikající pedagogickou činnost v roce 2023


Všem oceněným srdečně gratulujeme a přejeme hodně chuti a energie do další práce.