fse.ujep.cz

Navrhněte své kandidáty/ky na Cenu děkana FSE UJEP pro vyučující nebo vyučujícího FSE UJEP za pedagogickou činnost

Své návrhy mohou podávat jak vyučující, tak i studující. Formulář návrhu je zveřejněn na https://www.fse.ujep.cz/cs/formulare-a-vzory-zadosti.

Dokument ke stažení také ZDE.

Cena se uděluje především za používání inovativních nebo zajímavých metod ve výuce, kvalitu studijních materiálů nebo výuky, vynikající vedení závěrečných prací, osobní příklad pedagoga, pozitivní zpětnou vazbu ze strany studujících atd.

Podepsané návrhy je nutné doručit proděkanovi pro studium do 17. 11. 2023.

Návrh může být doručen v listinné formě osobně, případně poštou, nebo elektronicky zasláním na e-mail: miroslav.kopacek[at]ujep.cz.

Vyhlášení cen se uskuteční v prosinci na shromáždění Akademické obce FSE UJEP.