fse.ujep.cz

Konference Den modrozelených měst 2023 slovy účastníků a pořadatelů

Konferenci Den modrozelených měst 2023: Efektivní komunikace a potravinová soběstačnost pořádala FSE UJEP ve spolupráci s UCEEB (ČVUT) 19. října 2023 v reprezentativních prostorách Sálu architektů na Staroměstské radnici v Praze.

Zahájení proběhlo za účasti náměstkyně primátora hlavního města Prahy Jany Komrskové, která stručně představila environmentální odpovědnost města Praha a některé konkrétní postupy komunikace této problematiky k veřejnosti.

První část konference se věnovala komunikaci s veřejností, kdy města realizují modrozelená opatření a potřebují vysvětlit občanům potřebnost a přínosy těchto projektů. Téma otevřela Martina Sýkorová z ČVUT, která na konkrétních příkladech českých měst představila postupy hospodaření s dešťovou vodou v městských území. Navázali Nicol Staňková, Lucie Povolná a Jan Macháč, kteří ve svých příspěvcích vysvětlili využití komunikačních pravidel u problematiky hospodaření s dešťovou vodou v kontextu města. “I ten nejlepší projekt řeší nějaké stížnosti, města musí komunikovat systematicky nejen navenek, ale i uvnitř úřadu, během realizace projektů hospodaření s dešťovou vodou je potřeba komunikovat s různou intenzitou, zdůrazňovat přínosy individuálním občanům, poučit se z marketingové komunikace a najít mluvčího, kterému občané důvěřují. Komunikaci, i když je náročná, je třeba chápat jako prevenci budoucích problémů,“ shrnula Lucie Povolná.

Marek Hekrle zmínil příklady dobré praxe. Dokázal, že když se sejdou osoby různých profesí na místě, kde se mají opatření realizovat, vyřeší v relativně krátké době mnoho problémů s realizacemi spojených.

V další části konference hovořili naši hosté Jan Kopp z ZČU, který vyzvedl využití připravovaného katalogu a softwaru pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou, dále architekt Lukáš Hanus, který ukázal na konkrétním příkladu možnosti zapojení aktérů do plánování modrozelené infrastruktury na Seifertově třídě v Praze. Zástupkyně Magistrátu města Ostrava Marie Tvrdá a zástupkyně organizace MAPPA Zdenka Kavanová ukázaly svou spolupráci na konkrétních komunikačních opatřeních modrozelené infrastruktury v Ostravě (např. strategickou značku „webová stránka fajnova.cz“; podcasty „Mappa vysílá“, atd.). Nakonec krajinná návrhářka Lýdia Šušlíková představila příklady aplikace adaptačních opatření dvou konkrétních obcí, kde poukázala na důležitost zachování tzv. „genia loci“ malých obcí.

Odpolední konference se věnovala komunitním zahrádkám v Česku. Program otevřela Anna Černá (Kokoza) s přehledem o stavu komunitního zahradničení v ČR, jejichž počet v posledních letech raketově roste. Barbora Duží (AV ČR) se věnovala významu produkce v celkové spotřebě domácností. Jan Vávra zasadil zahradničení do městského prostředí, kdy na malém prostoru zahrad vyroste relativně velké množství produkce. Lenka Dubová (IEEP) poté hovořila o motivaci členů a koordinátorů k jejich působení v rámci komunitních zahrad. Marek Hekrle navázal konceptem zahrad, které zřizují sama města s cílem přispět k řešení problémům měst a jejich obyvatel či vůbec uspokojit poptávku obyvatel po pěstování. Přednáškovou část zakončil Jan Macháč, který hovořil o identifikaci vhodných místo pro jejich zakládání ve městech.

V rámci obou témat konference vyšly dvě publikace. Pravidla komunikace jsou obsahem nové publikace Obce mluví o vodě: Pravidla a postupy pro komunikaci vybraných opatření na hospodaření s dešťovou vodou mezi místní samosprávou a veřejností. Významu, funkcím a potenciálu komunitních zahrad se věnuje publikace Komunitní zahrady: Proč a kde zakládat nové zahrady ve městech?Obě publikace se podrobně věnují problematikám konference a zároveň obsahují mnoho příkladů z praxe. Obě jsme připravili tak, aby byly čtivé, přehledné a aby se k nim čtenáři opakovaně vraceli. Již nyní jsou dostupné v elektronické podobě. Těšíme se také, že do konce roku se publikace dočkají tištěné podoby“, doplňuje Jan Macháč.