fse.ujep.cz

Jeden den vysokoškolákem

Stalo se pravidlem, že pro studenty středních škol otevíráme brány a vítáme je v našich učebnách při akci Jeden den vysokoškolákem.

Přiblížíme jim studium na naší fakultě a provedeme žáky po zbrusu novém Kampusu UJEP. Ani v roce letošním tomu nebude jinak. Připravili jsme pro žáky středních škol zajímavou škálu přednášek napříč obory, které lze studovat na naší fakultě.

Letos jsme nabídku pro některé dny navíc ještě osvěžili návštěvou Inovačního centra Ústeckého kraje, které si pro žáky připravilo také něco málo ze svého inovačního portfolia.

Přednášky jsou určeny pro žáky 3. a 4. ročníků.

Máte-li zájem o účast na přednášce, obraťte se prosím na jitka.dvorakova@ujep.cz. Do e-mailu uveďte, o který den a případně blok máte zájem. Také prosím uveďte alespoň přibližný počet žáků. Následně vám bude potvrzena možnost účasti na přednáškách.

Všechny přednášky začínají v hlavní budově FSE UJEP na adrese Moskevká 54, Ústí nad Labem.
Adresa Inovačního centra: Velká Hradební 2800/54, Ústí nad Labem (cca 10 min pěší chůze od FSE UJEP)

Jaký program nabízíme v letošním roce?

Pondělí 13. listopadu 2023

Blok I – 9:00 – 12:00 hodin*, kapacita max. 30 žáků
(mezi přednáškami proběhne prohlídka Kampusu UJEP)

Gender Pay Gap

Na trhu práce stále přetrvává nerovnost v odměňování mužů a žen. Na semináři se dozvíte, jakým způsobem se platová mezera měří, jaká je situace u nás ve srovnání s ostatními evropskými státy, identifikujeme její příčiny, následky a nástroje na její snížení. 

Online marketing v kostce

Ukážeme si, že marketingové principy jsou stále cool, a že bez nich se online paráda dělat nedá. Pokud nám má dobře sloužit.


OBSAZENO
Blok II – 9:00 – 13:00 hodin*, kapacita max. 30 žáků
(po první přednášce proběhne prohlídka Kampusu UJEP, následně přesun do Inovačního centra)

Psychologie finančního rozhodování

Interaktivní přednáška popisující, jak psychologie vstupuje do rozhodování
každého z nás. Jak se rozhodujeme v případech každodenních nákupů či
investování do akcií a kryptoměn? Kdy se rozhodujeme intuitivně a kdy
racionálně? V jakých případech jsou naše intuitivní rozhodnutí vhodná a jak je mohou účastníci trhu zneužívat? Jak nastavit důchodový systém tak, aby i dnešní středoškoláci měli nějaké důchody? A pokud vydržíte až do konce, jako bonus se dozvíte, jak tyto psychologicko-ekonomické principy aplikovat na včasné vstávání, prokrastinaci a dokonce při seznamování.

ICUK: Jak řešit a pracovat s problémy kolem nás a hledat v nich možnosti podnikání

Cílem přednášky je představit moderní a inovativní přístup ve vzdělávání, který vede k identifikaci problémů a hledání jejich řešení. Účastníci se seznámí s konkrétními strategiemi a nástroji, jak efektivně identifikovat problémy v okolním prostředí a přeměnit je na podnikatelské příležitosti. V rámci prezentace budou účastníci vedeni k proaktivnímu přístupu, kreativnímu myšlení a rozvíjení podnikatelských dovedností, které jim umožní nejen reagovat na současné výzvy, ale také aktivně přispívat k jejich řešení prostřednictvím inovativního podnikání. Tato přednáška je ideální pro všechny, kteří chtějí pochopit dynamiku současného podnikatelského prostředí a naučit se, jak v něm úspěšně navigovat s využitím principů sociálně odpovědného a udržitelného podnikání.

Úterý 14. listopadu 2023

9:00 – 13:00 hodin*, kapacita max. 30 žáků

Veřejná volba

Ekonomie je široce zaměřený obor, který zkoumá kromě jiného i lidské
chování a rozhodování, a to jak na individuální, tak i na kolektivní
úrovni.
V přednášce si představíme základy toho, jak se tvoří společná rozhodnutí
ve společnosti, jaké komplikace s tím můžou být spojené, a taky příklady
situací, kdy se člověk chová individuálně racionálně se snahou o
maximalizaci užitku, ale společný výsledek tomu pak vůbec neodpovídá.

Aby se nám tu dobře žilo aneb Rozvoj regionů, měst a obcí

Každý z nás žije v nějaké obci či ve městě, které jsou součástí určitého regionu. Víme, že některá obec se nám líbí víc a jiná méně. Víme také, že některý region je bohatší a jiný chudší, že někde jsou lidé zdravější a spokojenější a jinde zase nemohou najít kvalifikovanou práci a kvalitní služby jsou těžko dostupné. Rozvoj regionů, měst a obcí je obor, který se snaží nalézt příčiny těchto rozdílů a nabízet řešení, jak překonat nedostatky a naopak využít potenciál, který v sobě každé sídlo skrývá. Regionální rozvoj je tedy disciplína, která se osobně týká každého z nás, ale jen ti, kteří se jí věnují odborně, mohou výrazněji přispět k lepší kvalitě života lidí v různých místech.

Politická korektnost v angličtině

Na téma politické korektnosti dnes můžeme narazit všude. Ve veřejné sféře se musíme více zaměřit na slova, která používáme a přemýšlet nad tím, co je vhodné říci a co je již za hranicí korektnosti. Jak moc je v současné angličtině vhodné užívat pojmy jako policeman, headmaster, fat person nebo prostitute? Workshop se interaktivní formou bude zamýšlet nad vhodností/nevhodností výše uvedených i dalších pojmů v současné angličtině.

Pondělí 20. listopadu 2023

9:00 – 13:00 hodin*, kapacita max. 30 žáků
(po první přednášce proběhne prohlídka Kampusu UJEP, následně přesun do Inovačního centra)

Umění přesvědčivě prezentovat

Jak zvládnout trému? A jak se připravit na nepředvídatelné okolnosti během prezentování? Tato interaktivní přednáška Vám na všechny
otázky odpoví. A ještě mnohem víc…

ICUK: Jak řešit a pracovat s problémy kolem nás a hledat v nich možnosti podnikání

Cílem přednášky je představit moderní a inovativní přístup ve vzdělávání, který vede k identifikaci problémů a hledání jejich řešení. Účastníci se seznámí s konkrétními strategiemi a nástroji, jak efektivně identifikovat problémy v okolním prostředí a přeměnit je na podnikatelské příležitosti. V rámci prezentace budou účastníci vedeni k proaktivnímu přístupu, kreativnímu myšlení a rozvíjení podnikatelských dovedností, které jim umožní nejen reagovat na současné výzvy, ale také aktivně přispívat k jejich řešení prostřednictvím inovativního podnikání. Tato přednáška je ideální pro všechny, kteří chtějí pochopit dynamiku současného podnikatelského prostředí a naučit se, jak v něm úspěšně navigovat s využitím principů sociálně odpovědného a udržitelného podnikání.

Čtvrtek 23. listopadu 2023

OBSAZENO
8:00 – 11:30 hodin*, kapacita max. 30 žáků
(po přednáškách následuje prohlídka Kampusu UJEP)

Chcete být bohatí?

Stát se finančně nezávislým a bohatým není složité. Vysvětlíme Vám, jak toho každý z Vás může dosáhnout, i když tomu nechcete věřit! 

Předsudky a diskriminace ve společnosti

Seminář vás zavede do světa, kde se budeme zabývat jak důsledky, tak i řešením předsudků a diskriminace. Budeme zkoumat, jak mohou tyto negativní síly poškodit jednotlivce a naši společnost. K tomu použijeme autentické příklady z reálného života, které nás upoutají a pobídnou k zamyšlení nad tím, co je v našem světě potřeba změnit. Následně se dostaneme k praktickým dovednostem, jak předsudky identifikovat ve vlastním prostředí, a to pomocí rychlých rad a konkrétních příkladů situací, ve kterých byste je mohli odhalit. Nakonec se zaměříme na prevenci a boj proti předsudkům a diskriminaci. Co vše můžeme podniknout na cestě k pozitivní změně ve společnosti?

Pátek 24. listopadu 2023

Blok I – 9:00 – 13:00 hodin*
POZOR – kapacita max. 15 žáků!!!
(po přednáškách následuje prohlídka Kampusu UJEP)

Sebepoznání formou hry

Workshop zaměření na využití herních aktivit v rámci sebepoznání a poznání druhých, zaměření zejména na postavení rolí a týmu, schopnost sociální percepce a argumentace.

Postavení mladistvého v právním řádu

V tomto bloku si vysvětlíme pojem právní osobnost a svéprávnost. I nezletilí mohou vlastním právním jednáním nabývat práva nebo se zavazovat k povinnostem, tedy mohou právně jednat. Způsoby a důsledky těchto právních jednání budou hlavním předmětem společné diskuse. V neposlední řadě se budeme bavit též o odpovědnosti za škodu a povinnosti její náhrady.


Blok II – 11:00 – 13:00 hodin*, do naplnění kapacity (max.70 žáků)
(po přednášce následuje prohlídka Kampusu UJEP)

Postavení mladistvého v právním řádu

V tomto bloku si vysvětlíme pojem právní osobnost a svéprávnost. I nezletilí mohou vlastním právním jednáním nabývat práva nebo se zavazovat k povinnostem, tedy mohou právně jednat. Způsoby a důsledky těchto právních jednání budou hlavním předmětem společné diskuse. V neposlední řadě se budeme bavit též o odpovědnosti za škodu a povinnosti její náhrady.


* Uvedené časy ukončení programu jsou orientační.