fse.ujep.cz

FSE získala v krátké době druhý projekt v Horizon Europe

Velký úspěch si na začátek prázdnin připsali naši kolegové Jan Macháč a Lenka Slavikova, díky nimž naše fakulta získala druhý projekt podpořený z prestižního programu Horizon Europe v krátké době.

Projekt s plným názvem SPONGEBOOST: Upscaling the natural sponge functions of freshwater ecosystems to deliver multi-benefit green deal solutions povede německé Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), FSE UJEP je jedním z osmi partnerů.

Cílem projektu je podpora (obnova) přírodě blízkých řešení, které mají funkci zadržení vody jako jsou například mokřady, rašeliniště apod. a získávání jejich multifunkčních přínosů. Projekt je koncipován jako čtyřletý.

Tým pod vedením Jan Macháč a Lenka Slavikova se bude zabývat vyhodnocováním přínosů (zádrž vody v krajině, biodiverzita) mokřadů a rašelinišť v mezinárodní dimenzi.