fse.ujep.cz

Workshop: Krizové řízení pobytových služeb pro seniory

Katedra sociální práce FSE UJEP vás zve na workshop pořádaný ve spolupráci s katedrou sociálních studií a speciální pedagogiky fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL Liberec v rámci projektu TAČR.

Workshop se koná dne 13.3. 2023 (pondělí) od 9.00 do cca 15.00 v MN 4 (Kampus VIKS).

Prakticky zaměřený workshop bude orientovaný na krizové řízení pobytových služeb pro seniory v situaci zvýšené a nečekané zátěže.

Výzkumné výstupy jsou tematicky založené na reflektování způsobů zvládání v době protiepidemických opatření souvisejících s nemocí Covid-19. Konečným výstupem všech WS (Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava) budou podklady pro akreditaci kurzu dalšího vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti krizového managementu.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se mailem přihlásit na dita.styvarova@ujep.cz. maximálně do 8.3. 2023. .