fse.ujep.cz

Evropský den obětí trestných činů na půdě FSE

V Modré aule VIKS proběhl ve středu 22.2. 2023 Evropský den obětí trestných činů.

Debata, kterou zahájil úvodním slovem děkan FSE UJEP Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., byla realizována ve spolupráci s Katedrou sociální práce FSE UJEP, Probační a mediační službou ČR, Policií ČR a Ústeckým krajem.    

Akce, které se zúčastnilo na 150 účastníků z řad studentů, akademiků, odborných pracovníků z Policie ČR, Probační a mediační služby a neziskových organizací, připomněla oběti trestných činů s cílem vyjádřit jim úctu a podporu.

V rámci dvouhodinového setkání došlo k představení odborných činností a služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu. Zároveň zaznělo, jaká traumata oběti prožívají, a proč je jim nutné věnovat pozornost.

Na závěr setkání proběhlo symbolické focení všech účastníků s policejními vozy v areálu rektorátu UJEP, kdy účastníci drželi minutu ticha za všechny oběti s heslem “Nejsme bezmocní.”