fse.ujep.cz

Alkohol a lidské rozhodování – je možné ho ovlivnit?

Jaký vliv může mít informační intervence o rizikách alkoholu na rozhodování vysokoškolských studentů, a má vůbec nějaký? Přesně na toto téma je zaměřen výzkum v oblasti regulace konzumace alkoholu, resp. porozumění a také vlivu krátké informační intervence o rizikách alkoholu na následné rozhodování vysokoškolských studentů.

Výzkum, který právě probíhá v našich behaviorálních laboratořích,  je společensky velmi žádoucí, neboť dle zahraničních zkušeností představuje krátká intervence adresný a efektivní preventivní nástroj.

Účastníci výzkumu jsou rozřazováni do třech skupin, přičemž prvním dvěma skupinám jsou v úvodu experimentu představena odlišným způsobem rizika konzumace alkoholu (graficky a textovou formou). Třetí skupina žádné informace nedostává, naopak jim je představena infografika, jež s konzumací alkoholu nesouvisí. Po úvodu pak účastníci odpovídají na kontrolní otázky vycházející z informací uvedených v poskytnuté alkoholové intervenci.

Samotný experiment spočívá v první řadě ve využití technologie eye-tracking a následné sérii kontrolních otázek, což umožní vyhodnotit která z poskytnutých typů intervence je pro čtenáře lépe pochopitelná; která z poskytnutých typů intervence je informačně účinnější nebo zda má poskytnutí jedné ze dvou intervencí vliv na odpovědi v rámci kontrolních otázek.

Vedle toho je monitorováno, pro kterou ze dvou možných variant bonusů nad rámec slíbené odměny se rozhodnou. Na výběr mají z poukázek na nákup v eshopech alkohol.cz nebo pilulka.cz. Součástí experimentu jsou nezbytné demografické údaje a možnost elektronického zaslání výsledků naměřeného skóre AUDIT (resp. informace o tom, do jaké konzumní kategorie spadají) a případné nasměrování na konzultaci s adiktologickým odborníkem.