fse.ujep.cz

Závěrečná diseminační konference projektu D-Care

Dne 16.11.2022 proběhla pod vedením UJEP závěrečná diseminační konference projektu D-Care spojená s jednáním platformy pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb (Digital Health Platformy)

Konference, která proběhla v prostorách Inovačního centra Ústí nad Labem. byla poslední regionální akcí projektu.

Sešla se na ní řada velmi zajímavých osobností z řad soukromé (např. DNAnexus, DNAI, Caelestinus inkubátor, Pilulka Lab), akademické i veřejné sféry, nabídla inspiraci např. v oblasti inovativních technologií, práce s biomedicínskými daty či činnosti podnikatelských inkubátorů.

Shrnuly se výsledky projektu s akcentem na Smart Care Lab jakožto platformy pro vyhledávání a spolutvorbu inovací v sociálních službách. Ten bude po skončení projektu začleněn pod Digital Health Platformu. 

Odpolední část pak byla věnovaná činnosti Digital Health Platformy s novou koordinátorkou Terezou Okurkovou z Inovačního centra Ústeckého kraje, která má na starosti oblast inovativního zdravotnictví a sociálních služeb. Kromě diskuse k definování agendy platformy proběhly také podněty k možnostem financování spolupráce, výzkumu, vývoje a inovací s akcentem na oblast zdravotních a sociálních služeb. Nechyběl ani pohled na systémová řešení ze strany zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR.

Projekt formálně skončí 31.12.2022, ale již teď probíhají diskuse nad pokračováním projektu, aby se prostředí dále rozvíjelo směrem k využití inovací v oblasti zdravotní péče a aktivního a zdravého stárnutí obyvatel našeho regionu.Za projektové a asociované partnery: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Dobrovolnické centrum, z.s., město Lovosice, obec Tisá, MAS Brdy-Vltava – děkujeme za účast, inspiraci a podporu.

Přejeme hezké svátky a všechno dobré v roce 2023.


Níže najdete odkazy na publikace a webinář, které vysvětlují některé pojmy, aktivity, nástroje a výstupy projektu (např. Smart Care Lab, co-creation, validace) a mohou sloužit jako inspirace pro další organizace (municipality, poskytovatele sociální a zdravotní péče, vzdělávací a výzkumné, či neziskové organizace), které mají ambici se využít potenciál inovací a digitalizace.

1. Publikace: Simple Guidelines for Scouting Innovatives Smart care Services
2. Publikace: Innovative Learning Environments, Tools for addressing Current skills gaps
3. Publikace: Local public authorities Handbook, for testing, validation and implementing smart care service models.

Webinář:
Webinar Series: What’s up in D-CARE Czech Republic? – YouTube


Projekt D-Care je financován v rámci Interreg Danube. Cílem projektu D-Care je zvýšit povědomí o inovacích v sociálních službách a vytvoření podmínek pro tvorbu tzv. chytré péče, která umožní lépe reagovat na výzvy spojené se stárnutím populace při zvyšování efektivnosti, úrovně poskytovaných služeb a kvality života. Více informací najdete zde:

D-CARE – Interreg Danube (interreg-danube.eu)