fse.ujep.cz

Karlovarský kraj pokračuje ve spolupráci s vysokoškoláky

I v letošním roce bude Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“) spolupracovat s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Fakultou sociálně ekonomickou v rámci předmětu Inovace. Cílem spolupráce je nechat zpracovat studenty konkrétní téma týkající se inovačního prostředí. „Studentům 5. ročníku Fakulty sociálně ekonomické jsou k dispozici naši kolegové z agentury, kteří zajišťují odborný, konzultační servis, resp. mentoring. Pomáhají studentům propojit teoretické poznatky s praxí.“, řekl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

V loňském roce byla hlavním tématem problematika Smart city, kdy studenti zpracovali návrhy inovativního řešení pro město Loket a Hroznětín. Kvůli pandemii COVID-19 spolupráce probíhala především online. V letošním roce se práce zaměří na kulturní a kreativní průmysly, které jsou pro Karlovarský kraj důležitým tématem, neboť v regionu vznikne nová Krajská kulturní kreativní kancelář – 4K. Studenti navrhnou procesy pro efektivní fungování této kanceláře. „Věříme, že praktická činnost studenty významně obohatí o nové poznatky, výstupy studentů budou kvalitní a reálné a poslouží Karlovarskému kraji při praktickém využití.“, doplnil Tomáš Sýkora z Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy UJEP.

Spolupráci si obě strany velmi pochvalují a považují ji za vzájemně prospěšnou. Agentura KARP vidí řešenou problematiku očima mladé generace a studenti získávají praktický pohled na věc.