fse.ujep.cz

Soutěž o nejlepší video propagující FSE UJEP

Děkan FSE UJEP vyhlašuje soutěž!


Proč jít na FSE UJEP? V čem je jedinečná? Jak se na ní studuje?
Fakulta sociálně ekonomická UJEP jako atraktivní fakulta ke studiu.

Během maximálně dvou minut představte FSE UJEP jako fakultu, kde je radost studovat, kde je radost být.

O co hrajete?

Pro nejlepší tři autory je připravena odměna ve výši:

 1. místo 5.000,- Kč
 2. místo 3.000,- Kč
 3. místo 2.000,- Kč

A samozřejmě nekonečná sláva na webu i na sociálních sítích fakulty!

Co by mělo být obsahem?


Obsah videa musí být zaměřen na propagaci FSE UJEP. Video by mělo být  pozvánkou pro uchazeče – proč si vybrat právě FSE UJEP?
Současně by se tímto videem měla fakulta přiblížit i širší veřejnosti.


Svá videa zasílejte nejpozději do 20. listopadu 2022 prostřednictvím webu www.uschovna.cz na e-mail: jitka.dvorakova@ujep.cz. Potvrdíme vám přijetí videa.

Podmínky soutěže:

 • Soutěžní video musí mít stopáž 60:00 – 120:00 sekund 
 • Video musí být zasláno ve formátu MP4 (1920×1080) natočeno na šířku ve Full HD
 • Publicita: na konci videa #myjsmeujep, www.fse.ujep.cz
 • Počet videí jedním soutěžícím není nijak omezen
 • Soutěžní video označené jménem a příjmením soutěžícího, názvem videa, zasílejte prostřednictvím webu www.uschovna.cz na e-mail: jitka.dvorakova@ujep.cz 
 • Písemné prohlášení autora, že  je jediným výlučným nositelem a vykonavatelem veškerých autorskoprávních oprávnění k dílu.
 • Udělení  FSE jako nabyvateli výhradního licenčního oprávnění k užití díla 
 • Ocenění autoři se zavazují uzavřít s fakultou licenční smlouvu k užívání díla
 • Počet zaslaných videí za jednoho studenta není omezen

Vítězná videa budou zveřejněna na webu fakulty, na sociálních sítích a budou využívána k dlouhodobé propagaci fakulty. Samozřejmě i se jménem autora 🙂

Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže proběhne do konce listopadu 2022. Jednotliví soutěžící budou o výsledku informováni.

Z odevzdaných videí budou vybrána tři, v pořadí 1. – 3. místo.

Možná technika k zapůjčení

Po předchozí domluvě je možné si zapůjčit následující techniku:

Rode wireless – bezdrátové mikrofony
Diktafon 
Klopové mikrofony 
Stativ pro mobilní telefon
LED světla

Nahrávací podcastové studio

Po předchozí domluvě je možné využít nahrávací podcastové studio.

Kompletní vybavené nahrávací studio – možné využití i pro postprodukci.

Přejeme vám hodně štěstí a těšíme se na vaše videa!