fse.ujep.cz

Moodle a vaše první kroky na začátku semestru v něm

Moodle na FSE je podpůrný e-learningový systém, který žádného studenta nemine. Přinášíme vám základní info o tom, jak se k obsahu Moodle FSE dostat. Pozor, tato informace je jak pro prváky, tak i pro vyšší ročníky, neboť ti zaznamenají jistou změnu!

Nezapomeňte dočíst až na konec, kde se píše o „Nástěnce“ v Moodlu. Ti, kdo ji neznají, by mohli přijít na malý zlepšovák, jak Moodle používat.

Přejeme vám všem mnoho úspěchů při studiu a těšíme se na společná setkání v našich učebnách! Teď už jen vykročit tou správnou nohou.

A) Student v 1. ročníku v AR 2022/2023

Vážení studenti,

Vy, kteří jste v akademickém roce 2022/2023 nastoupili do 1. ročníku studia, budete mít Moodle připravený tak, že po vstupu do systému rovnou uvidíte kurzy, které pro vás vyučující připravili.

Jak se ke kurzům v Moodle dostanu?

Máte dvě možnosti.

1. Do kurzů v Moodle FSE vstupujte přímo ze STAGu. U jednotlivých předmětů najdete ikonku „Moodle“ . Na tu kliknete a přenesete se rovnou do e-learningového systému naší fakulty. Je potřeba použít jméno a heslo k přihlášení (EDU ID).

Ikonka moodle

2. Do Moodle můžete vstupovat i samostatně (např. z webu fakulty). Opět je potřeba použít jméno a heslo k přihlášení (EDU ID).

Kde najdu své kurzy?

Student kurzy vyučujících v Moodle nevyhledává, neboť se mu relevantní kurzy ukáží samy.

 • V Moodle naleznete kurzy, ve kterých budete rovnou zapsaní, pokud jste v nich zapsaní i ve STAGu.
 • Avšak ne všichni vyučující musí kurzy v Moodlu připravovat, tudíž nemusí tu být vše tak, jako to máte ve STAGu.
 • Pokud studujete kurzy i na jiných fakultách, mohou ležet na jejich systémech. Nejlépe se tam dostanete přes STAG, viz výše.

Každý nový semestr vám automaticky v Moodle přibydou další kurzy pro tento semestr, které vytvoří vyučující přímo ze STAGu k předmětům, které máte pomocí STAGu zapsané.

Co se stane s kurzy, až semestr skončí?

V těchto kurzech zůstanete zapsáni po dobu studia (maximálně však 3 roky pro bakaláře a maximálně 2 roky pro studenty navazujícího studia). Zůstanou zde i výsledky kontrol studia a vše, co jste v rámci daného kurzu odevzdali.

Kurzy mají jednotné značení. Vždy se nacházejí v „kategorii“, která značí akademický rok a semestr, ve kterém jsou vyučovány. Po skončení každého akademického roku kurzy na první pohled zmizí. Ale vy si je můžete kdykoliv po dobu jejich existence v Moodle zobrazit – ideálně pomocí „Nástěnky“.

B) Student ve 2. a 3. ročníku v AR 2022/2023

Moodle na FSE od AR 2022/2023

Vážení kolegové,

Na FSE jsme přistoupili k integraci studijní agendy STAG a e-learningového systému Moodle. Pro vás to znamená jednodušší cestu k výukovým materiálům od vašich vyučujících.

Následující informace se dělí na dva pohledy podle toho, kdy se odehrává vaše studium na FSE:

 1. Semestry v AR před 2022/2023
 2. Semestry od AR 2022/2023

A)

Vy, kteří jste nastoupili do 1. ročníku v AR 2021/2022 a dříve, budete mít v Moodle nyní obě varianty e-learningových kurzů (starou i novou). Jak kurzy z minulých let, tak kurzy založené na základě propojení se STAGem.

U kurzů ročníků studia předcházejících propojení Moodle se STAGem záleží na vyučujících, zda nechají kurzy přístupné nebo ne.

B)

U kurzů ročníků studia probíhající od AR 2022/2023 pro vás platí to, co je uvedeno pro první ročníky výše.

Zobrazování kurzů – „Nástěnka“

Nástěnka je velmi praktickou součástí Moodlu a napomáhá přehlednému zobrazování vašich kurzů. Se současným systémem zakládání kurzů pro každý AR použití nástěnky vyloženě doporučujeme.

Přehled svých kurzů sice máme v levém sloupci menu, ale jak počet kurzů bude narůstat, může se hledání kurzů v těchto místech stát nepřehledné a neukazují se zde „ukončené“ kurzy a není možné si toto menu nastavovat.

Nástěnku najdete v hlavním menu vlevo:

Skládá se z:

 • Přehled kurzů
 • Nedávno navštívené kurzy

Nastavení „Přehled kurzů“

Nabízí se několik možností, jak kurzy zobrazit.

Filtr 1: Jaké kurzy se mají zobrazovat

 • Všechny: všechny kurzy, ve kterých figurujete
 • Probíhající: kurzy které mají zadáno datum začátku kurzu někdy v minulosti a doposud nebyly ukončeny – datum ukončení kurzu buď nebylo zadáno nebo je v budoucnosti.
 • Budoucí: kurzy které mají zadáno datum začátku kurzu někdy v budoucnosti – máte je připravené ke spuštění (např. chcete počkat s otevřením kurzu až na začátek semestru)
 • Minulé: kurzy které mají zadáno datum začátku kurzu někdy v minulosti a datum ukončení kurzu již minulo.
 • Označené hvězdičkou: u karty kurzu jsou tři tečky s výběrem
  • Kurz označit hvězdičkou
  • Odstranit z přehledu
 • Odstraněné z přehledu: lze do přehledu vrátit ty, které jste dříve odstranili.

Filtr 2: V jakém pořadí se mají kurzy zobrazovat

 • Název kurzu: dle abecedy
 • Poslední přístup: podle toho, kdy jste kurz navštívili

Filtr 3: Jak se mají kurzy zobrazovat

 • Karta: Kurzy se ukazují se jako „dlaždice“, obrázek lze vložit v rámci „nastavení“ daného kurzu.
 • Seznam: Seznam, kdy se ukazují kategorie a názvy kurzů.
 • Souhrn: Malý obrázek, kategorie, název a anotace kurzu.

Doporučuji si tyto filtry proklikat a nastavit si zobrazení nástěnky podle toho, co vám nejvíce vyhovuje. S narůstajícím počtem kurzů každý rok to považuji za nutnost.