fse.ujep.cz

Známe vítěze inovační soutěže projektu D-Care

Dne 21. června 2022 bude mít široká veřejnost možnost seznámit se s projekty finalistů mezinárodní soutěže inovačních nápadů pro oblast sociálních služeb.

V rámci online akce Transnational Smart Care networking and Co-Creation Event budou účastníci seznámeni se zajímavými a průkopnickými řešeními vítězů inovační soutěže. Současně bude dán prostor pro výměnu zkušeností s výjimečnou sítí aktérů v oblasti péče a zdraví.

Porota složená ze zástupců občanského i neziskového sektoru, poskytovatelů sociální péče a zástupců businessu se usnesla na vítězném chytrém řešení bulharské společnosti Sciteco21 nazvané All Care Alerts.

Al Care Alerts umožní bezpečný společenský život lidem se zrakovým postižením. Jeho využití sníží případné pocity osamělosti či uzavřenosti a na druhou stranu zvýší životní komfort této skupiny obyvatel.

Technologie propojuje kamerový systém s prvky umělé inteligence (AI). Lidem se zrakovým postižením umožní žít v samostatné domácnosti bezpečněji. Po zazvonění u dveří AI hlasem popíše návštěvníky (věk, pohlaví a počet lidí). Klient se sám rozhodne, zda takovou návštěvu pomocí vzdáleného otevírání dveří vpustí do svého domova či nikoli.


Cílem projektu D-Care je zvýšit povědomí o inovacích v sociálních službách a vytvoření podmínek pro tvorbu tzv. chytré péče, která umožní lépe reagovat na výzvy spojené se stárnutím populace při zvyšování efektivnosti, úrovně poskytovaných služeb a kvality života.

Více informací k inovační soutěži a projektu D-Care lze najít zde.

Tisková zpráva