fse.ujep.cz

Zahradní slavnost na ČZU s účastí mobilní laboratoře!

V sobotu 11. června 2022 se v areálu České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) konala pravidelná Zahradní slavnost, kde se každoročně scházejí absolventi i příznivci univerzity z řad veřejnosti. Letošní pátý ročník byl zároveň oslavou 70. výročí ČZU.

Pro naší fakultu byla akce speciální tím, že jsme se mohli akce účastnit nejen s naší mobilní laboratoří, ale zároveň se seznámit s vedením ČZU, s plány rozvoje Provozně ekonomické fakulty (PEF) a vybavením fakultních vědeckých laboratoří (HUBRU).

FSE byla reprezentována týmem Laboratoří behaviorálních studií (LABS) v podobě mobilní laboratoře, v níž se mnoho návštěvníků seznámilo s atypickým řešením mobilního návěsu, zahrálo si oblíbený myšlenkový fotbal (mindball), zkusilo si využití technologie eye-trackingu na několika profilových reklamách a účastnilo se i opravdového experimentu, který se soustředil na problematiku sebehodnocení a sebevědomí participantů. A nutno říct, že musíme kvitovat pozitivní reakce návštěvníků, kteří nezřídka neskrývali překvapení, že něco takového na “univerzitě severu” máme.

Myšlenkový fotbal v akci

FSE se také s dalšími zástupci ostatních ekonomických fakult v České republice (např. TU Liberec, VŠTE v Českých Budějovicích či VŠE v Praze) mohla seznámit s aktuálními plány rozvoje PEF ČZU, včetně prohlídky fakultních vědeckých laboratoří (HUBRU).

Pro zástupce FSE UJEP byla prohlídka laboratoří velmi vítanou příležitostí sdílet s kolegy z ČZU zkušenosti s využitím technologií eye-trackingu či přístrojů biologické zpětné vazby. Doufáme, že počínající spolupráce se brzy promění v projektovou žádost či spolupráci na konkrétním experimentu.

Odpoledne skončilo velmi příjemným posezením se samotným vedením ČZU a děkany několika dalších fakult nad Smíchovským Jeníkem, což je velmi chutný světlý ležák, jenž si univerzita sama vyrábí. Už se těšíme, že podobnou událost budeme moci uspořádat také na půdě FSE UJEP.

Setkání s rektorem ČZU prof. Petrem Skleničkou