fse.ujep.cz

Workshop: Využití Eye-Trackingu v behaviorálních vědách

19. 5. 2022 od 13:30 hodin v MN-N1 (budova VIKS)

Hlavním řečníkem bude Dr. Jan Hausfeld, specialista v oboru neuroekonomie na univerzitě v Amsterdamu.
Jan studoval neuroekonomii v USA a Kanadě, Ph.D. studium ukončil na univerzitě v Kostnici u prof. Urse Fischbachera, který patří k nejcitovanějším německým ekonomům a předním odborníkům na experimentální ekonomii.

Workshop v anglickém jazyce na téma „Variants of Gaze Dishonesty“ bude primárně věnován využití eye-trackingu při analýze různých rozhodovacích strategií.

V rámci následné diskuse se určitě dotkneme i obecnějších otázek souvisejících s využitím eye-trackingu. V rámci svého vystoupení Dr. Hausfeld take krátce odprezentuje experiment, na kterém se se sběrem dat podílel i tým naší fakulty v Laboratořích behaviorálních studií (LABS).

Tato spolupráce by měla být korunována společnou studií, která bude určena pro nejvýznamnější odborné časopisy v oblasti behaviorální ekonomie.

Workshop v anglickém jazyce proběhne v rámci aktivit „Smart veřejná správa“ projektu OP VVV „Smart City – Smart Region – Smart Community“