fse.ujep.cz

Duální studium: zkušenosti ze Saska

20. dubna 2022
10:00 – 13:00 hodin
Vysokoškolský klub FSE UJEP

Profesně zaměřené studijní programy jsou prvkem flexibilních forem vzdělávání, které jsou akcentovány ve strategii Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a budou podporovány z Národního fondu obnovy. V nabídce našich vysokých škol jsou dosud v omezeném rozsahu.

Německo má dlouholeté zkušenosti s profesně orientovanými programy na středních školách (duální vzdělávání) i na vysokých školách (duální studium). V Sasku zajišťuje duální studium v bakalářských programech instituce Berufsakademie Sachsen – v angličtině se příznačně nazývá University of Cooperative Education.

Prezident této instituce profesor Andreas Hänsel představí zkušenosti s uskutečňováním profesně orientovaných programů ve spolupráci s firmami Saska.  Následná diskuse bude zaměřena na současnou situaci v ČR, potřeby našich firem, legislativní prostředí a možnosti spolupráce s Berufsakademie Sachsen.

Jazyk jednání                                  
čeština, němčina – tlumočení bude zajištěno


Program:

10:00 – 11:30, Úvodní slovo
prof. Ing. Jiřina Jílková
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.
Prof. Dr. Ing. habil Andreas Hänsel

Berufsakademie Sachsen – výhody a nástrahy duálního studia
Prof. Dr. Ing. habil Andreas Hänsel

Očekávání českého průmyslu a NAU od profesně zaměřených vzdělávacích programů
Miloš Rathouský – Svaz průmyslu a dopravy ČR

11:30 – 12:00, Coffee break

12:00 – 13:00                        
Možnosti přeshraniční podpory pro období 2021-2027
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR                                                

Diskuse