fse.ujep.cz

We want you – Inovační soutěž

Podunají hledá inovativní řešení a angažované jednotlivce, kteří by se zabývali našimi nejnaléhavějšími problémy v oblasti zdravotnictví a péče.

Prostřednictvím našeho Inovačního Programu chceme zapojit inovátory/inovátorky, kteří/é řeší nejdůležitější regionální výzvy spolu s jejich koncovými uživateli a našimi odborníky z podniků, akademické sféry a veřejného sektoru do vývoje efektivních, vhodných a meziodvětvových produktů a služeb.

Proto dnešním dnem s nadšením vyhlašujeme inovační soutěž, která potrvá do 31. 1.2022 a těšíme se na vaše řešení, od nápadů až po produkty připravené k uvedení na trh!

Inovační soutěže se mohou zúčastnit organizace i jednotlivci ze soukromého i veřejného sektoru, jejichž produkty a nápady se zaměřují na inteligentní řešení v oblasti zdraví a péče.

Každý z regionů naší inovační soutěže si stanovil regionální zaměření, pro které hledá přihlášky.

Partneři projektu za Českou republiku:

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
  • Dobrovolnické centrum, z. s. Ústí nad Labem

Podrobnosti se dozvíte již brzy na stránkách projektu Interreg Danube ZDE

Plakát ke stažení