fse.ujep.cz

Uzavření budovy FSE 19. 11. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

z důvodu přerušení dodávky pitné vody bude dne 19. 11. 2021 (pátek) uzavřena budova FSE (Moskevská 54, UL) a budovy v areálu Kampus (Modrá aula a učebny VIKS).

V případech, ve kterých to bude možné, vyučující zvolí online formu výuky a tato proběhne v tomto formátu.
U předmětů, kterých se to týká, Vás budou vyučující informovat prostřednictvím studentského emailu.

Prosíme, řiďte se pokyny vyučujících.

Děkujeme za pochopení!

Vaše FSE