fse.ujep.cz

FSE v roli partnera získala nový projekt Horizon Europe

Velkým úspěchem na projektovém poli je pro naši fakultu zisk nového projektu Horizon Europe s názvem LAND4CLIMATE. FSE UJEP bude partnerem německé univerzity TU Dortmund.

“Pro fakultu je to první takový úspěch, třetí pro UJEP celkově. Horizon Europe představuje excelentní vědecký výzkum, přičemž úspěšnost získání projektu je kolem 5-10% v celoevropském měřítku. Pro mě osobně je to završení více jak desetileté snahy, kdy jsme v roli partnera připravilli a podali minimálně 30 projektů tohoto typu na různá témata,” uvedla hlavní řešitelka za fakultu doc. Lenka Slavíková.

Projekt LAND4CLIMATE cílí na vývoj inovativních řešení v oblasti dopadů a adaptací na změny klimatu. Zabývá se tematikou zvyšování odolnosti především v oblastech, kde se vyskytují extrémní hydrometeorologické jevy, jako jsou povodně, sucha nebo extrémní teploty ve městech.

Aktuálně se připravují smlouvy mezi hlavním partnerem a Evropskou komisí. Dále pak mezi hlavním partnerem a spoluřešiteli.

Název projektu: LAND4CLIMATE (program Horizon Europe)
Hlavní partner: TU Dortmund, Německo
Termín realizace projektu: květen 2023 – květen 2026