fse.ujep.cz

Rozvoj obcí očima Institutu kritického myšlení na FSE UJEP

Kdo jsme, kam jdeme a co pro to máme udělat? Co vlastně definuje společenství lidí obce? Co je to komunita? Jak na integrovaný rozvoj obce (IRO)? Takové otázky si kladli účastníci Sympozia Integrovaného rozvoje obce, které se konalo ve dnech 11.-12. června 2021 v obci Tisá. Sympozium pořádal Institut kritického myšlení (IKM) ve spolupráci s Ústeckým krajem v rámci Programu integrovaného rozvoje obcí v Ústeckém kraji. Konkrétně se jedná o projekt „IKM Communitas“, který je realizován na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v letech 2019-2022 prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Celé sympozium se neslo v duchu jednoduchých otázek, co vlastně je integrovaný rozvoj obce, co přináší a co od něj účastníci očekávají.  “Naše společná setkání v rámci projektu IRO mi umožňují vypovídat se a inspirovat se, co bychom mohli v obci udělat lépe, jak se společně s lidmi bavit o vizi obce do budoucnosti. Není to jen o konkrétních řešeních problémů. Moc se mi líbí důraz na péči a pomoc slabším lidem u nás v obci,” uvedla starostka obce Velké Chvojno Markéta Vaňáčová.

Diskusního panelu se účastnila řada zajímavých hostů z univerzity, ministerstev, kraje a dalších (viz níže).

Sympozium integrovaného rozvoje obce, 11. – 12. června 2021 v Tisé u Ústí nad Labem.


Strategické plánování je nedílnou součástí vedení každé obce. Program integrovaného rozvoje obce (IRO) se zaměřuje nejen na současný obecní růst, ale zaobírá se také otázkou budoucnosti. Konkrétně budoucím vztahy mezi obcí jako takovou a občany samotnými.

V rámci IRO je upozorňováno na to, jak selhávají přístupy, které vidí obec jako soubor rozvojových potřeb. Zejména se jedná o potřeby hmotného či infrastrukturního charakteru, jež si vystačí s dotazníky pro občany a několika veřejnými projednáními. IRO dále rozšiřuje otázky rozvoje o dimenzi společenství, resp. o to, jak pohlížet na rozvoj nikoli jen jako na růst, ale také jako na zrání občanů a jejich společenství; nikoli na potřeby, jež neznají konce, ale na kulturu a hodnoty lidského společenství.  
Cílem programu je vytvořit interdisciplinární metodiky pro integrovaný rozvoj obce a pěstování odolnosti a soběstačnosti obce a jejího společenství (resilient community), se zaměřením na venkovské obce. A nejen vytvořit a ověřit, ale především pomáhat lidem z obcí je uskutečňovat. Význam IRO potvrzuje náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Jiří Řehák. ” Vzniká přenositelná metodika s inovativním pohledem na rozvoj obcí v Ústeckém kraji do 1500 obyvatel. Manuál, který bude podložený dobrou praxí z našich modelových obcí,“ dodal.

Sympozium integrovaného rozvoje obce, 11. – 12. června 2021 v Tisé u Ústí nad Labem.

Panelisté dvoudenního programu byli:

Petr Jíra, filosof a konzultant projektu, IKM na FSE UJEP
Martin Kolmistr, MMR
Jaroslav Koutský, regionalista a předchozí děkan FSE UJEP
Tomáš Kratochvíl, starosta obce Tisá
Lubomír Krbec, konzultant projektu, Nadační fond Martina Bubera
Jan Kroupa, evaluátor projektu, České centrum fundraisingu
Ondřej Moc, děkan FSE UJEP
Markéta Pěchoučková, MPSV
Iveta Rabasová Houfová, starostka obce Blatno
Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Alžběta Říhová, manažerka projektu, IKM na FSE UJEP
Markéta Vaňáčová, starostka obce Velké Chvojno
Kateřina Vyhnánková, vedoucí projektu, Institut kritického myšlení
Milan Žák, ekonom, rektor VŠEM a předseda správní rady Nadačního fondu WebDialog


Informace a fotografie z akce jsou k dispozici na: https://www.webdialog.cz/galerie

Informace týkající se Institutu kritického myšlení jsou k dispozici na: ikm-communitas.cz, na webových stránkách FSE UJEP, a na webových stránkách Ústeckého kraje.