fse.ujep.cz

Jarní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku

IEEP UJEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni otevírá již 16. ročník Interdisciplinární bilaterální školy o energetických systémech v ČR a Rakousku.


Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství.

Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití.

Kurz probíhá v angličtině a je určen pouze pro 10 vybraných studentů ze všech univerzit v ČR.

Jarní část proběhne v online prostředí ve dnech 28. – 30. dubna 2021.

Letní část  bude v červnu ve Vídni (pokud to situace dovolí), případně také online.
Termín bude upřesněn na základě aktuální epidemiologické situace.

Kredity: Studenti UJEP získají za absolvování tohoto mimosemestrálního předmětu 4 ECTS.
Na (FSE) UJEP je kurz veden pro zkratkou X0002 „Energie a společnost“

Přihláška:
Vyplněný formulář (ke stažení na http://www.ieep.cz/energie-a-spolecnost/) zasílejte do 14.4.2021 na adresu simunek@ieep.cz.

Více informací o kursu naleznete na http://www.ieep.cz/energie-a-spolecnost