Čtvrtstoletí fakulty....

Oslavte s námi 25 let trvání FSE UJEP!

Setkání absolventů FSE UJEP

Přijďte se potkat se svými spolužáky a vyučujícími a zavzpomínat na svá studentská léta!

FSE UJEP

Vítejte na stránkách Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Doktorské studium na FSE UJEP!!!

Fakulta v uplynulých dnech zaznamenala mimořádný úspěch, kdy obdržela rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace na doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa.

Novinky z fakulty

Všechny novinky
Vítejte na stránkách fakulty sociálně ekonomické

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně je v Ústeckém regionu jedinou veřejnou fakultou se zaměřením na ekonomická a sociální studia.