Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.

Room: 204, FSE Moskevská 54
Phone:  +420 475 284 703
Email: katerina.felixova[at]ujep.cz 
ORCID ID: 0000-0001-5313-0122

Teaching:

  • Financial Management and Analysis
  • Banking
  • International Finance
  • Basics of Finance

Research Interests:

One of my research interests lies in finance and banking. I have been working at the FSE UJEP since 2008 as an assistant professor at the Department of Finance and Banking.

Selected publications:

FelixováK. (2012). Podpora podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. ISBN 978-80-7414-528-5.

FelixováK. (2012). Zhodnocení intenzity absorpce podpory podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu. E+M Ekonomie a management 15/1, s. 17. 

FelixováK. (2011). Postavení a význam ratingu v současnosti. Finance a management v teorii a praxi, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 15. ISBN 978-80-7414-375-5.